Λ.Ηρακλείου 230 Νέα Ιωνία, Αθήνα, Τηλ: 210-2724380